هفت روز گارانتی رضایت خدمات و محصولات

گارانتی رضایت خدمات و محصولات


تایاپیامک کیفیت خدمات خود را با ذکر گارانتی رضایت بی قید و شرط در تمامی فعالیتها تضمین می نماید. گارانتی رضایت یعنی در پایان هفتمین روز برقراری سرویس با کاربر تماس گرفته می شود و نظرات وی درباره کیفیت سرویس ها و خدماتی که دریافت کرده اخذ می شود. چنانچه کاربری در طول این هفت روز و یا تماس پایانی از سامانه یا سایر خدمات تایاپیامک اعلام نارضایتی کند می تواند ضمن فسخ قرارداد هزینه های پرداختی برای سرویس را به همراه مانده اعتبار خود دریافت کند. گارانتی رضایت یک شعار تبلیغاتی نیست بلکه تضمینی برای ارائه خدمات عالی و جلب رضایت مشتریان می باشد.
Powered by TayaShop